Tytuł: Społeczne formy ochrony przyrody. Raport 1/97
Autorzy: M. Kaczyńska współpraca T. Tatomir
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju. Raport 2/97
Autorzy: E. Borkowska współpraca J. Rotko
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Agenda niespełnionych nadziei. Społeczna realizacja Agendy 21 w Polsce. Raport 3/97
Autorzy: W. Baturo, T. Burger, A. Kassenberg
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Szkoły biznesu a ekorozwój. Raport 5/97
Autorzy: A. Czarnecka
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Przestrzeń ekologiczna dla Polski i Europy. Seria „Przestrzeń ekologiczna”. Zeszyt 7/97
Plik pdf: otwórz