Tytuł: Wzmocnienie integracji Europy przez ekorozwój. Szanse i bariery z perspektywy Polski. (Wyd. MOŚZNiL)
Autorzy: K. Kamieniecki, A. Kassenberg
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Ekopolityka w turystyce. Raport o zmianach możliwych i potrzebnych. Raport 2/98
Autorzy: J. Kamieniecka
Plik pdf: otwórz