Tytuł: Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji – strategia dla nowej polityki ekologicznej w Polsce”. Raport 2/99.
Autorzy: M. Welfens, J. Śleszyński, H. Schutz, A. Mundl, W. Stodulski
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Raport 4/99
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Stanowiska polskich organizacji ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w odniesieniu do wybranych dziedzin: transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami oraz rolnictwa i terenów wiejskich.
Plik pdf: otwórz