Tytuł: Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. Raport 1/2000 .
Autorzy: T. Burger
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Polska wobec postanowień Konwencji Klimatycznej” czyli jak nasz kraj w perspektywie Integracji Europejskiej wypełnia postanowienia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kioto. Raport 2/2000.
Plik pdf: otwórz