Tytuł: Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. W. Stodulskiego – Raport 2/2001
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Ekoinowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny.
Autorzy: Praca zbiorowa pod red. K. Kamienieckiego – Raport 1/2001
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Genetycznie modyfikowane organizmy. KTO MA RACJĘ? Fundacja na rzecz Polskiego Rolnictwa (FDPA), Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). 2001
Plik pdf: otwórz