Tytuł: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji – Raport 1/2002
Autorzy: Projekt pod kierunkiem Jolanty Kamienieckiej
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Kompas Rio + 10 czyli społeczna realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro – Raport 2/2002
Autorzy: pod redakcją Andrzeja Kassenberga
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Miasta za miastem – Raport 3/2002
Autorzy: Projekt realizowany pod kierunkiem Krzysztofa Kamienieckiego
Plik pdf: otwórz