Tytuł: Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i strategie wdrażania. Instytut na rzecz Ekorozwoju i Instytut Wuppertal ds. Klimatu Środowiska i Energii.
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Polityka Energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość.
Autorzy: K. Żmijewski, A. Kassenberg
Plik pdf: otwórz