Tytuł: Barometr zrównoważonego rozwoju 2007/2008.
Autorzy: Pod red. K. Kamienieckiego i B. Wójcik
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r.
Autorzy: A. Bołtromiuk, T. Burger
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Twoje miasto – twój klimat.
Autorzy: K. Kamieniecki
Plik pdf: otwórz