Tytuł: Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009.
Autorzy: Pod red. K. Kamienieckiego i B. Wójcik
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Małe ABC ochrony klimatu. Wyd. III poszerzone. Polska Zielona Sieć i Instytut na rzecz Ekorozwoju. Kraków
Autorzy: A. Arcipowska A.Kassenberg A
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Polityka klimatyczna Polski – wyzwaniem XXI w. Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego i Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Autorzy: Z. Karaczun, A.Kassenberg, M. Sobolewski
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Klimat a turystyka.
Autorzy: J. Kamieniecka J. przy współpracy K. Kamienickiego i A. Kassenberga
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009.
Autorzy: A. Bołtromiuk
Plik pdf: otwórz