Tytuł: W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy. Wspólnie z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych i Europejską Fundacją Klimatyczną,
Autorzy: A. Kassenberg, A. Śniegocki
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Powiatowy poradnik klimatyczny.
Autorzy: Pod redakcją A. Kassenberga
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Przez ekologię do wolności. Ruch ekologiczny a 25 lat przemian.
Autorzy: Pod redakcją A. Kassenberga. Wspólnie z Ministerstwem Środowiska.
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim. Wspólnie z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Katowice – Warszawa.
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej;
Autorzy: B. Wójcik
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej
Autorzy: B. Wójcik
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Wody a różnorodność biologiczna
Autorzy: P. Pawlaczyk
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Zagrożenia dla różnorodności biologicznej.
Autorzy: F. Jackl
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Zrównoważony rozwój a ochrona różnorodności biologicznej.
Autorzy: A. Kalinowska, W. Lenart
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Różnorodność biologiczna a turystyka.
Autorzy: J. Kamieniecka
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Obywatele wobec ochrony różnorodności biologicznej.
Autorzy: K. Kamieniecki
Plik pdf: otwórz