Tytuł: THEORIA i PRAXIS Zrównoważonego Rozwoju – 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland.
Autorzy: publikacja zbiorowa pod redakcją Ryszarda F. Sadowskiego i Zbigniewa Łepko.
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Punkt Krytyczny – Energia odNowa (film, 82 min)
Reżyser: Łukasz Bluszcz
Link do filmu na kanale Youtube: otwórz

Tytuł: Jakościowa ocena wpływu wprowadzenia rynku mocy na emisyjność krajowego systemu elektroenergetycznego.
Autorzy: Ewaryst Hille, Andrzej Kassenberg
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Dobry klimat dla miast.
Autorzy: Wojciech Szymalski
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Mapa klimatyczna m.st. Warszawy
Autorzy: Wojciech Szymalski (red.), praca zbiorowa z udziałem zespołów naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
Zobacz materiały na stronie Urzędu m.st. Warszawy: otwórz

Tytuł: Przyjazny rozwój Polski. Ludziom – gospodarce – środowisku. Energia odNowa.
Autorzy: publikacja zbiorowa pod redakcją Tobiasza Adamczewskiego, Andrzeja Kassenberga i Marcina Popkiewicza
Plik pdf: otwórz

Tytuł: W trosce o przyszłość, czyli energia ze źródeł odnawialnych, Praktyczny przewodnik dla nauczycieli i edukatorów.
Autorzy: Wojciech Szymalski (red.), Aleksandra Stępniak, Agata Golec, publikacja wydana przez Greepeace Polska
Pliki pdf: otwórz (podręcznik), otwórz (scenariusze lekcji dla klas I-III), otwórz (scenariusze lekcji dla klas IV-VI), otwórz (scenariusze lekcji dla klas VII-VIII)