Tytuł: Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Przykłady z województwa zachodniopomorskiego.
Redakcja: Marlena Sajnog, Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: PRZYKŁADY (PDF)

Tytuł: Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Poradnik dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.
Redakcja: Tomasz Żółkiewicz, Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Baltic Natura
Plik pdf: PRZYKŁADY (PDF)

Tytuł: ATLAS ROLNY – Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna?
Redakcja polska: Ewa Jakubowska-Lorentz (red.), Zbigniew Karaczun, Andrzej Kassenberg
Wydawca: Fundacja Heinricha Boella w Polsce, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ (PDF); POBIERZ (PDF na stronie Fundacji Boella)

Tytuł: Klimat okiem samorządowców,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Ewa Ryłko, Igor Zachariasz, Jacek Skorupski, Maria Starkowska, Małgorzata Wójcik
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ
Załączniki wyłącznie w wersji elektronicznej: Ankieta 2015, Aneks do ankiety 2015, Ankieta 2019, Aneks do ankiety 2019 – punkt 30, Aneks do ankiety 2019 – punkt 32

Tytuł: Poradnik adaptacji miasta do zmiany klimatu,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ (22 MB)

Tytuł: Zaadoptowana Warszawa – Raport z projektu ADAPTCITY,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ (35 MB)

Tytuł: Warszawa z kosmosu,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii
Plik pdf: POBIERZ (35 MB)

Tytuł: Strategia Adaptacji m.st. Warszawy do zmian klimatu do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 – wersja uchwalona 4.07.2019 przez Radę Warszawy
Redakcja: Andrzej Kassenberg (red.), Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Leszek Drogosz, Marta Bugaj, Izabela Jakubczak
Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plik pdf: POBIERZ (PDF) – wersja polska; POBIERZ (PDF) – wersja angielska

Tytuł: Poradnik dla zarządców nieruchomości – Eko-lokator
Redakcja: Hanna Kryszyńska (red.), Konrad Wielądek, Katarzyna Wolańska, Ewa Świerkula
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Pliki pdf: Wstęp, Efektywność i OZE, Gospodarowanie odpadami, Gospodarowanie wodą, Transport sąsiedzki, Roślinność, Komunikacja z mieszkańcami
Plakaty pdf:
Energia 1, Energia 2, Energia 3
Odpady 1, Odpady 2, Odpady 3
Woda 1, Woda 2, Woda 3
Transport 1, Transport 2, Transport 3
Roślinność 1, Roślinność 2, Roślinność 3
Komunikacja 1, Komunikacja 2, Komunikacja 3

Tytuł: Energetyka obywatelska w Polsce – analiza stanu i rekomendacje do rozwoju
Redakcja: Anna Dyląg, Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja na rzecz energetyki zrównoważonej (FNEZ)
Plik pdf: POBIERZ (PDF)

ARTYKUŁY NAUKOWE

Tytuł: Zmiany w sezonowym użytkowaniu środków transportu w Warszawie na podstawie wyników badań Barometru Warszawskiego
Autorzy: Szymalski W.
Wydawnictwo: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22(2)
Link: https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2019/22(2)/art/15038/

Tytuł: Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas awarii mostu Łazienkowskiego
Autor: Szymalski W.
Wydawnictwo: Transport Miejski i Regionalny 3/2019
Link: Artykuł (PDF)