Tytuł: Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Przykłady z województwa zachodniopomorskiego.
Redakcja: Marlena Sajnog, Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: PRZYKŁADY (PDF)

Tytuł: Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Poradnik dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.
Redakcja: Tomasz Żółkiewicz, Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Baltic Natura
Plik pdf: PRZYKŁADY (PDF)

Tytuł: ATLAS ROLNY – Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna?
Redakcja polska: Ewa Jakubowska-Lorentz (red.), Zbigniew Karaczun, Andrzej Kassenberg
Wydawca: Fundacja Heinricha Boella w Polsce, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ (PDF na stronie Fundacji Boella)

Tytuł: Klimat okiem samorządowców,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Ewa Ryłko, Igor Zachariasz, Jacek Skorupski, Maria Starkowska, Małgorzata Wójcik
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ
Załączniki wyłącznie w wersji elektronicznej: Ankieta 2015, Aneks do ankiety 2015, Ankieta 2019, Aneks do ankiety 2019 – punkt 30, Aneks do ankiety 2019 – punkt 32

Tytuł: Poradnik adaptacji miasta do zmiany klimatu,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ (22 MB)

Tytuł: Zaadoptowana Warszawa – Raport z projektu ADAPTCITY,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: POBIERZ (35 MB)

Tytuł: Warszawa z kosmosu,
Redakcja: Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii
Plik pdf: POBIERZ (35 MB)