Tytuł: Raport o stanie światowego przemysłu jądrowego 2019 – wybór fragmentów.
Autorzy: Mycle Schneider, Antony Froggatt
Tłumaczenie: Anna Dzięgiel
Redakcja: Andrzej Kassenberg, Piotr Trzaskowski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Boella w Warszawie
Plik pdf: RAPORT (PDF)

Tytuł: Fundusze unijne można wydać lepiej (broszura)
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: Długoterminowa strategia niskoemisyjna kluczem do ożywienia gospodarki
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: Krajowe Plany Energii i Klimatu dalekie od celu
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: Czy zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?
Opracowanie: Bartłomiej Derski, Rafał Zasuń
Wydawca: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Boella w Warszawie
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: 100 lat ochrony środowiska w Polsce
Opracowanie: Wojciech Szymalski (red.)
Wydawca: INW-Spatium
Plik pdf: KSIĄŻKA (PDF)

Tytuł: Turystyka wiejska – środkowo-zachodnia Polska
Opracowanie: Hanna Kryszyńska , Piotr Maciejewicz
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: PRZEWODNIK (PDF)

Tytuł: Turystyka wiejska – południowo-wschodnia Polska
Opracowanie: Hanna Kryszyńska , Piotr Maciejewicz
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: PRZEWODNIK (PDF)

Tytuł: Droga do szkoły a jakość powietrza
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki
Plik pdf: RAPORT (PDF)