Tytuł: Raport o stanie światowego przemysłu jądrowego 2019 – wybór fragmentów.
Autorzy: Mycle Schneider, Antony Froggatt
Tłumaczenie: Anna Dzięgiel
Redakcja: Andrzej Kassenberg, Piotr Trzaskowski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Boella w Warszawie
Plik pdf: RAPORT (PDF)

Tytuł: Fundusze unijne można wydać lepiej (broszura)
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: Długoterminowa strategia niskoemisyjna kluczem do ożywienia gospodarki
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: Krajowe Plany Energii i Klimatu dalekie od celu
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: Czy zasadny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?
Opracowanie: Bartłomiej Derski, Rafał Zasuń
Wydawca: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Boella w Warszawie
Plik pdf: BROSZURA (PDF)

Tytuł: 100 lat ochrony środowiska w Polsce
Opracowanie: Wojciech Szymalski (red.)
Wydawca: INW-Spatium
Plik pdf: KSIĄŻKA (PDF)

Tytuł: Turystyka wiejska – środkowo-zachodnia Polska
Opracowanie: Hanna Kryszyńska , Piotr Maciejewicz
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: PRZEWODNIK (PDF)

Tytuł: Turystyka wiejska – południowo-wschodnia Polska
Opracowanie: Hanna Kryszyńska , Piotr Maciejewicz
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: PRZEWODNIK (PDF)

Tytuł: Droga do szkoły a jakość powietrza
Opracowanie: Wojciech Szymalski
Wydawca: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki
Plik pdf: RAPORT (PDF)

ARTYKUŁY NAUKOWE

Tytuł: Perspektywa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu w metropolii – przypadek Warszawy
Autorzy: Szymalski W.
Wydawnictwo: Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku
Link: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/10/Klimat_internet-zmniejszony.pdf (strona 158)

Tytuł: Czy zmierzamy w kierunku zrównoważonej mobilności? Ocena na podstawie 15 lat badań w ramach Barometru Warszawskiego
Autorzy: Szymalski W.
Wydawnictwo: Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku (TYGIEL)
Link: https://docer.pl/doc/es1x08s (strona 137)

Tytuł: Lokalni liderzy samorządowi w obliczu zmian klimatu
Autorzy: Ryłko E., Szymalski W., Świerkula E.
Wydawnictwo: Globalna odpowiedzialność człowieka – między analizą zjawisk a prognozą etyczną, Akademia Pedagogiki Społecznej
Link: http://www.aps.edu.pl/media/2393475/globalna_odpowiedzialnosc_czlowieka_e-book-1.pdf (strona 145)

Tytuł: Barometr Warszawski – czy chcemy zrównoważonego transportu w Warszawie?
Autorzy: Szymalski W.
Wydawnictwo: Globalna odpowiedzialność człowieka – między analizą zjawisk a prognozą etyczną, Akademia Pedagogiki Społecznej
Link: http://www.aps.edu.pl/media/2393475/globalna_odpowiedzialnosc_czlowieka_e-book-1.pdf (strona 162)