Tytuł: Planowanie działań na rzecz klimatu na poziomie lokalnym – doświadczenia z opracowania i wdrażania planów SECAP w projekcie LIFE UNIFY (wersja polska)
Autorzy: Jungwirth T., Lavocat Z., Szymalski W., Zavodnik T., Marquez A., Mascolo F.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF), wersja angielska na stronie CAN-Europe

Tytuł: Proponowane kierunki zmian polityki energetycznej Polski do roku 2050 oraz aktualizacji KPEiK do roku 2030.

projekt LIFE UNIFY (wersja polska)
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF),

Tytuł: Climate Neutral Agriculture in Poland and Europe 2050.
Autorzy: Ciasnocha M., Szymalski W.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF)

Tytuł: Wdrażanie mechanizmu podziału wysiłku redukcyjnego (ESR) na poziomie krajowym – rekomendacje z projektu UNIFY (wersja polska)
Autorzy: Bozso B., Vorkapic V., Davidova K., Tiik J.M., Vainsalu P., Makaroff N., Mathieu A., Szymalski W., Kassenberg A., Kvac B., Zavodnik T., Howell D., Marquez A.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF), wersja angielska na stronie CAN-Europe

Tytuł: Podręcznik w zakresie gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym i wykorzystywania wody w miastach. Streszczenie.
Autorzy: Świerkula E.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Urząd Miasta Bydgoszcz
Plik pdf: WERSJA POLSKA, WERSJA ANGIELSKA