Tytuł: Planowanie działań na rzecz klimatu na poziomie lokalnym – doświadczenia z opracowania i wdrażania planów SECAP w projekcie LIFE UNIFY (wersja polska)
Autorzy: Jungwirth T., Lavocat Z., Szymalski W., Zavodnik T., Marquez A., Mascolo F.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF), wersja angielska na stronie CAN-Europe

Tytuł: Proponowane kierunki zmian polityki energetycznej Polski do roku 2050 oraz aktualizacji KPEiK do roku 2030 – projekt LIFE UNIFY
Redakcja: Kassenberg A.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF),

Tytuł: Climate Neutral Agriculture in Poland and Europe 2050.
Autorzy: Ciasnocha M., Szymalski W.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF)

Tytuł: Atlas mięsa – fakty i dane na temat zwierząt, które zjadamy.
Autorzy: Jakubowska A., Kassenberg A. (redakcja polska), Karaczun Z., Zwolińska J., Sadura P., Sowula-Skrzyńska E. (współautorzy)
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Boella w Warszawie
Plik pdf: RAPORT (PDF), wersja na stronie Fundacji Boella: RAPORT (PDF)

Tytuł: Wdrażanie mechanizmu podziału wysiłku redukcyjnego (ESR) na poziomie krajowym – rekomendacje z projektu UNIFY (wersja polska)
Autorzy: Bozso B., Vorkapic V., Davidova K., Tiik J.M., Vainsalu P., Makaroff N., Mathieu A., Szymalski W., Kassenberg A., Kvac B., Zavodnik T., Howell D., Marquez A.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF), wersja angielska na stronie CAN-Europe

Tytuł: Podręcznik w zakresie gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym i wykorzystywania wody w miastach. Streszczenie.
Autorzy: Świerkula E.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Urząd Miasta Bydgoszcz
Plik pdf: WERSJA POLSKA, WERSJA ANGIELSKA

Tytuł: Wkład funduszy unijnych w ambitne KPEiK
Autorzy: Vardakoulias O., Jost Ch., Kuhar M., Sillak S., Zavodnik T., Szymalski W., Donsz-Kovacs T., Mauricio B.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF), wersja angielska na stronie CAN-Europe

Tytuł: Krajowe Plany Energii i Klimatu – podsumowanie i spojrzenie w przyszłość (wersja polska)
Autorzy: Mascolo F., Bozso B., Gunduzyeli E., Vardakoulis O., Kuhar M., Davidowa K., Belusa D., Vainsalu P., Tiik J.M., Makaroff N., Guerin O., Victor Z., Howell D., Marquez A., Mathieu A., Kassenberg A., Szymalski W., Mauricio B., Zavodnik T.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT (PDF), wersja angielska na stronie CAN-Europe

Tytuł: Decarbonisation and just transition – experiences of the V4 countries
Autorzy: Roginer O. (ed.), Mindekova T., Bart I., Csernus D., Kassenberg A., Gavalcova A., Oravcova V.,
Wydawca: EUROPEUM
Plik pdf: RAPORT (PDF) (tylko wersja angielska)

Tytuł: Lokalna Polityka Klimatyczna – poradnik dla gmin i powiatów
Autorzy: Szymalski W. (red.), Filip R., Kassenberg A., Świerkula E., Wielądek K.
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, projekt LIFE IP Ekomałopolska
Plik pdf: RAPORT(PDF), Raport na stronie projektu Ekomałopolska

Tytuł: Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy? – wstęp do dyskusji
Autorzy: Szymalski W.
Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Plik pdf: RAPORT(PDF)

ARTYKUŁY NAUKOWE

Tytuł: Determining the Climate Risk in the City Using the Risk Matrix Method – Examples from Poland
Autorzy: Szymalski W. Kassenberg A.,
Czasopismo: Studia Ecologiae at Bioethicae
Link: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/10194

Tytuł: Urban Thermal Comfort – Reality and Challenges
Autorzy: Afelt A., Szymalski W., Leziak K.
Czasopismo: Studia Ecologiae at Bioethicae
Link: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/10503

Tytuł: Emisje gazów cieplarnianych z transportu osobowego w Warszawie na podstawie danych z Barometru Warszawskiego
Autorzy: Szymalski W., Bukowicka K.
Czasopismo: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (3/2022)
Link: https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2022/25(3)/art/22991/