Tytuł: Study on consumer information on fuel economy and CO2 emissions of new passenger cars Implementation of the Directive 1999/94/EC

Okres realizacji: 2009-2010

Opis: Projekt ten polegał na sprawdzeniu skuteczności implementacji i wdrożenia dyrektywy 1999/94/EC, której polska nazwa brzmi „Dyrektywa o dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2 z samochodów osobowych”.
Koordynatorem projektu ze zlecenia Parlamentu Europejskiego był Institute for European Environmental Policy. W projekcie współpracowali: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Ecologic, vrije Universiteit Amsterdam, Bio Intelligence Service, SYKE, Ustav pro ekopolitiku.
Zadaniem fundacji InE było przygotowanie opisu przypadku implementacji i wdrożenia dyrektywy w Polsce oraz dostarczenie konkretnych informacji o tym, jak przepisy dyrektywy są wykonywane przez sprzedawców samochodów i monitorowane przez odpowiednie służby krajowe (Inspekcję Handlową) oraz sprawdzenie czy odnotowano jakieś naruszenia przepisów tej dyrektywy.

Rezultat: Pełne opracowanie można pobrać ze strony lidera projektu w formacie AdobeAcrobat: POBIERZ