Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko redaktora. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

prowadzenie strony internetowej projektu;

redagowanie i opracowywanie artykułów i treści merytorycznych z zakresu wpływu budownictwa na środowisko, przede wszystkim w kontekście konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian (m.in. efektywności energetycznej, wykorzystania energii, efektywnego gospodarowania zasobami) w języku polskim;

przeprowadzenie wywiadów problemowych;

przygotowanie reportaży wraz z fotorelacją;

przygotowywanie publikacji do druku (współpraca ze studiem dtp, korektą, działem produkcji),

Poszukujemy osoby, która:

ma udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym prowadzeniu działań dziennikarskich i komunikacji w mediach społecznościowych;

potrafi ciekawie redagować teksty informacyjne i merytoryczne;

może udokumentować swoje zainteresowanie tematyką ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju własnymi artykułami i/lub działaniami w tych obszarach;

sprawnie posługuje się pakietem Ms Office (w tym biegle programem Power Point) oraz CMS;

potrafi dopasowywać się do zmieniających się okoliczności, utrzymując wysoką jakość swojej pracy nawet pod presją czasu;

samodzielnie, sprawnie działa i podejmuje decyzje;

ma wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, umiejętności planowania i organizacji pracy własnej oraz wystąpień publicznych;

bardzo dobrze zna język polski i angielski lub niemiecki , francuski;

ukończyła studia wyższe;

Dodatkowym atutem będzie:

znajomość programów graficznych;

doświadczenie w opracowywaniu i przygotowywaniu publikacji;

dobra znajomość tematyki zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, wykorzystania energii, efektywnego gospodarowania zasobami.

Oferujemy:

zatrudnienie na 24 miesiące (od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.);

pracę w siedzibie Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju w pełnym wymiarze;

udział w realizacji ogólnopolskiego projektu;

możliwość rozwijania i realizacji własnych pomysłów na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju;

udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach;

możliwość rozwoju wiedzy i kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu;

współpracę z aktywnym, twórczym, kilkuosobowym zespołem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

opis przebiegu pracy zawodowej (CV)

list motywacyjny odpowiadający na następujące pytanie:  Jak wyobraża sobie Pan/Pani swój rozwój zawodowy w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, który w największym stopniu odpowiada Pana/i oczekiwaniom?

portfolio zawierające nie więcej niż 3 przykładowe publikacje, artykuły itp.

oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r.

W tytule maila proszę podać nazwę stanowiska.

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto. Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.