I Samorządowa Konferencja Klimatyczna okazała się bardzo ciekawa i owocna, a także cieszyła się dużym zainteresowaniem. Poniej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.  Na samym dole zamieściliśmy prezentacje z konferencji.

narkun

Pierwszy dzień konferencji otworzyła Pani Senator Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu. Odczytano także przesłanie prof. Jerzego Buzka do uczestników konferencji. Obrady tego dnia prowadzili przedstawiciele Związku Powiatów Polskich – na zdjeciu Tadeusz Narkun. 

pelna_sala

Od pierwszej do ostatniej sesji sala konferencyjna wypełniona była po brzegi. 

dyskusja

Po każdej sesji odbywała się bardzo ożywiona dyskusja. 

jarzemska

Drugą sesję otworzyla Monika Jarzemska z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Monika zwróciła uwagę, że także powiaty mogą współpracować z Porozumieniem Burmistrzów Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu. Jej prezentacja akcentowała wsparcie dla konferencji udzielone przez projekt COME2COM finansowany z programu Intelligent Energy Europe.

weight

Pierwszy dzień zamknęła prezentacja gościa z Wielkiej Brytanii, z Kornwalii, zaproszonego przez partnera Community Energy Plus. Anthony Weight opowiedział w jaki sposób hrabstwo Kornwalii radzi sobie w zadaniami w zakresie ochrony klimatu, mimo iż zajmuje się tym etatowo jedynie dwóch pracowników administracji samorządowej, a region jest jednym z najbiedniejszych na wyspach. 

kawa

Każdego dnia konferencji witała gości wolontariuszka InE – Katarzyna Kawa. 

drogosz

Drugi dzień konferencji otworzył wiceprezydent polskiej sieci Energy Cites, Leszek Drogosz. Reprezentował on jednocześnie Urząd Miasta Warszawy, który obecnie także realizuje działania na rzecz ochrony klimatu w związku z uczestnictwem w licznych międzynarodowych inicjatywach, np: grupie C40 czy Porozumieniu Burmistrzów. 

kassenberg

Drugi dzień konferencji prowadził prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju – Andrzej Kassenberg.

film

Kulminacyjnym momentem drugiego dnia konferencji był premierowy pokaz filmu „Tydzień z dobrym klimatem”. Film zwabił do centrum konferencyjnego licznych dodatkowych gości, m.in. ze stowarzyszeń aktorskich i fimowych. Narratorem filmu jest Krzysztof Ziemiec, który niestety nie mógł być obecny osobiście.

rezyser

Po filmie znalazło się miejsce na oklaski dla Pani Reżyser – Duśki Markowskiej-Resich oraz koordynatora projektu „Dobry klimat dla powiatów” – Wojciecha Szymalskiego.

simona

Po filmie wystąpił drugi gość zagraniczny konferencji, Pani Simona Constantin z DG ds. Klimatu. Przedstawiła ona założenia budżetowe LIFE+ na okres finansowania 2014-2020. Jej prezentacja podkreśliła, że konferencja była częścią obchodow 20-lecia instrumentu finansowego LIFE+.

raczka

Na konferencji wystąpił także Jan Rączka – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej anonsując rychłe rozpoczęcie konkursu na dofinansowanie projektów związanych z termomodernizacją budynków publicznych – konkurs ma się rozpocząć w maju i rozstrzygnąć już na początku czerwca, a termin podpisywania pierwszych umów może nastąpić już we wrześniu 2012 roku. 

kuluary

Uśmiechnięte twarze wiceprezesa InE, Krzysztofa Kamienieckiego i LISO dla powiatu mrągowskiego i olsztyńskiego, Pani Zofii Wojciechowskiej, świadczą, że w kuluarach goście konferencji także dobrze sie bawili. 

PREZENTACJE KONFERENCYJNE

List prof. Jerzego Buzka do uczestników konferencji (PDF, 1,1 MB)

dr hab. Jacek Leśny – Zmiany klimatu – fakty i mity (PDF, 3,9 MB)

mgr Celina Rataj – Potrzeby wodne gospodarki Polski do 2030 roku (PDF, 3,7 MB)

Ewa Ryłko – Świadomość społeczna zmian klimatu (PDF, 0,7 MB)

Wojciech Szymalski – Projekt „Dobry klimat dla powiatów” (PDF, 0,7 MB)

Monika Jarzemska – Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony klimatu (PDF, 1,2 MB)

Bożena Napierała – Projekt „Lokalna odpowiedzialność za cele protokołu z Kioto” (PDF, 2,7 MB)

Anthony Weight – Cornwall Council tackling climate change (PDF, 1 MB)

Grzegorz Kubalski – Prawne możliwości działania jednostek samorządu w zakresie ochrony klimatu (PDF, 0,5 MB)

Szymon Liszka – Narzędzia ochrony klimatu na poziomie lokalnym (PDF, 2,2 MB)

Aleksandra Arcipowska – Doświadczenia projektu BEAM21 (PDF, 1 MB)

Simona Constantin – LIFE+ and climate change (PDF, 0,3 MB)

Jan Rączka – Oferta NFOŚiGW dla samorządów w zakresie budynków użyteczności publicznej (PDF, 1,8 MB)

Piotr Żuber – Prespektywa finansowa 2014-2020 – priorytet ochrona klimatu (PDF, 0,8 MB)

Anna Żyła – BOŚ Bank na rzecz ochrony klimatu (PDF, 0,7 MB)