W związku z zamówieniem nr 5/2024 na usługi promocyjne dwóch debat online na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach kampanii Beyond Fossil Fuels w prowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłoszonym 21 marca 2024 roku przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) informujemy o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 ofertaZamawiający nie wykluczył żadnej ofert z postępowania badawczego ze względów formalnych.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

Emerald Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 14b/11

Oferta złożona przez firmę Emerald Media oferowała usługi promocyjne mieszczące się w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego i spełniała pozostałe warunki zamówienia.