Tytuł projektu: Młodzież, rodzice i dziadkowie działający wspólnie na rzecz klimatu

Okres realizacji: 1.09.2022-30.06.2023

Źródło finansowania: Komisja Europejska z instrumentu finansowego DEAR za pośrednictwem CAN-Europe (regranting) w projekcie ClimACT

Opis projektu:

Istnieje potrzeba skonfrontowania wyobrażeń młodzieży z rodzicami i osobami starszymi na temat polityki klimatycznej i niezbędnych działań podejmowanych w skali kraju w Polsce. Projekt ma na celu zmobilizowanie grup docelowych i zbliżenie ich do siebie, tak aby mogły zacząć podejmować wspólne działania w zakresie zmian klimatu.

Działania są podzielone trzy tematyczne małe kampanie, które angażują grupy docelowe na trzech poziomach zaangażowania: podnoszenie świadomości, budowanie potencjału i zaangażowanie polityczne. Każda mała kampania trwa 2,5-3 miesiące i składa się z kolejnych działań, które przechodzą od tych dedykowanych najszerszej grupie do tych dedykowanych wybranej grupie aktywizowanych osób.

Działania prowadzone w każdej kampanii to: debata on-line, warsztat wypracowujący rekomendacje polityczne oraz spotkanie z decydentami. Trzy kampanie dotyczą następujących problemów: zrównoważony transport, sprawiedliwa transformacja regionów węglowych oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Tym samym projekt będzie oddziaływał na:

  • rozwój polityki krajowej – przygotowanie funduszy europejskich dla transportu na lata 2021-2027 w Polsce w kontekście zrównoważonej mobilności,
  • rozwój polityki regionalnej – wdrożenie planu sprawiedliwej transformacji dla jednego z polskich regionów węglowych,
  • rozwój polityki ekologicznej przedsiębiorstw – polityka ESG i inwestycyjna jednego z banków działających w Polsce w celu podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu.

Działania zrealizowane:

Kampania nr 1

Debata on-line „Transport w oczach pokoleń”: https://www.chronmyklimat.pl/debaty/transport-w-oczach-pokolen/

Warsztat „Transport w oczach pokoleń”: https://www.chronmyklimat.pl/mobilnosc/1817-warsztat-transport-w-oczach-pokolen

Spotkanie z decydentami – pismo z rekomendacjami: https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2022/12/pismo-transpot-SIW.pdf