…oraz nasze własne 25-lecie.

W dniu 20 marca 2017 roku dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland pt. „Nasz wspólna przyszłość” miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto stołeczne Warszawa i Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Jednocześnie spotkanie było okazją do celebrowania 25-lecia Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” i 15-lecia Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z konferencją powiązana jest publikacja naukowa pt.: THEORIA i PRAXIS Zrównoważonego Rozwoju – 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland

Więcej informacji możesz zobaczyć w dziale: 25 lat minęło.

Zdjęcia do galerii wykonał Michał Latawiec (UKSW).