Szukamy grafika do realizacji prac graficznych i składu publikacji w okresie od 30.01.2024 do 31.12.2024 w ramach prowadzonych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) projektów.

Przedmiotem zamówienia są prace graficzne, np. w postaci wykonania infografiki lub ilustracji na potrzeby publikacji oraz skład całych ilustrowanych publikacji przygotowywanych przez zespół Fundacji InE.

Fundacja zawrze z Wykonawcą umowę ramową na realizację prac graficznych do dnia 31.12.2024 roku. W ramach umowy Wykonawca będzie realizował pojedyncze zlecenia na rzecz Zamawiającego w terminach umownych lub ustalonych osobno z zamawiającym.

Termin nadsyłania ofert upływa 30.01.2021 do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące przygotowania ofert oraz adres do ich wysyłki podano w załączonym ogłoszeniu [>>ZOBACZ]