W związku z zapytaniem ofertowym nr 02/2024 realizację prac graficznych i składu publikacji w okresie od 30.01.2024 do 31.12.2024 w ramach prowadzonych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) projektów informujemy o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 13 ofert. Zamawiający nie wykluczył żadnej ofert z postępowania badawczego ze względów formalnych.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

PRACOWNIA Agata Muszalska; ul. Jana Kochanowskiego 39/14, 01-864 Warszawa

Oferta złożona przez firmę PRACOWNIA Agata Muszalska oferowała najpełniejszy zestaw usług o wysoko ocenionej jakości graficznej (według dostarczonego materiału dowodowego: referencji i portfolio wykonanych prac) w stosunku do oferowanej ceny, tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W załączonym pliku informujemy o zbiorczych wynikach oceny ofert [>>ZOBACZ]