Szukamy tłumaczy do realizacji bieżących tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich w okresie od 25.01.2024 do 31.12.2024 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę ramową na realizację usług tłumaczeniowych do dnia 31.12.2024 roku. W ramach umowy Wykonawca będzie realizował pojedyncze zlecenia na rzecz Zamawiającego w terminach umownych lub ustalonych osobno z zamawiającym.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową podaną w załączonym ogłoszeniu pełnym [>>ZOBACZ]
Termin nadsyłania ofert upływa 26.01.2021 do godz. 12:00.