W związku z zapytaniem ofertowym nr 01/2024 na realizację bieżących tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich w okresie od 25.01.2024 do 31.12.2024 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów informujemy o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 12 ofert. Zamawiający nie wykluczył żadnej ofert z postępowania badawczego ze względów formalnych.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

Biuro Tłumaczeń Jacek Łuczak; ul. Marii Świątkiewicz 31; 05-552 Mroków

Oferta złożona przez firmę Biuro Tłumaczeń Jacek Łuczak oferowała najkorzystniejszy stosunek jakości tłumaczeń (ocenionej według dostarczonego materiału dowodowego: referencji i próbek dotychczasowych usług) do oferowanej ceny, tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W załączonym pliku informujemy o zbiorczych wynikach oceny ofert [>>ZOBACZ]