Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/InE/2021 z dnia 28.06.2021 r.

Niniejszym zawiadamiam o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/InE/2021 z dnia 28.06.2021 r. na realizację bieżących pisemnych tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich na temat różnych aspektów ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i ochrony klimatu, w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów: „LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” (LIFE_UNIFY– Bringing the EU together on climate action) finansowanego z Instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Budowanie potencjału dla współpracy międzysektorowej w celu wsparcia długoterminowego planowania w krajach Grupy Wyszehradzkiej 4+2”, który jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego na podstawie decyzji Bundestagu oraz CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zadecydowano, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę LINGUA LAB sc Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska, ul. Sereno Fenn’a 6 lok 14, 31-143 Kraków.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY