Projekt ma na celu rozpoznanie stanu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG) w krajach nadbałtyckich oraz rozpoczęcie procesu ich wdrażania. W ramach projektu przygotowany został raport dotyczący wdrażania celów SDG (rok 2016) w regionie oraz przeprowadzono (rok 2017) 4 warsztaty dotyczące SDG w Warszawie, Tallinie, Rydze i Sankt Petersburgu.

W realizacji projektu bierze udział 5 organizacji partnerskich: Rada Krajów Morza Bałtyckiego (CBSS – lider projektu), Leontief Centre (Rosja), Zala Briviba (Estonia), Swedish Ecological Institute – Tallin (Łotwa), Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (Polska) oraz Baltic University Programme.

Projekt zrealizowano od września 2016 do maja 2017.

Pobierz raport o celach zrównoważonego rozwoju w regionie Bałtyku: [PDF w języku angielskim]

Pobierz raport z warsztatu, który odbył się 31 stycznia 2017 w Warszawie, na temat SDG: [PDF w języku angielskim]