Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju unieważnia zapytanie ofertowe nr 3/InE/2022/CWC z dnia 17.01.2022 r. na realizację tłumaczenia z języka angielskiego na polski publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use” w ramach projektu: CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa z przyczyn technicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ogłoszone zostanie nowe zapytanie ofertowe.