Tytuł: LIFE_UNIFY – Bringing the EU together on climate action

Okres realizacji: 1.09.2019-31.08.2022

Źródło finansowania: Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, European Climate Foundation, Stiftung Mercator GmbH, mechanizm EUKI Republiki Federalnej Niemiec

Opis: Projekt jest przedsięwzięciem kilkunastu partnerów z Unii Europejskiej pod przewodnictwem CAN-Europe: Centrum pro dopravu a energetiku, z.s. (Słowacja), Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Chorwacja), 92-gruppen (Dania), Eestimaa Looduse Fond (Estonia), Germanwatch e.V. (Niemcy), Glopolis, o.p.s. (Belgia), Instytut Na Rzecz Ekorozwoju (Polska), Réseau Action Climat – France (Francja), Sociedad Española de Ornitología (Hiszpania), ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugalia)

Projekt ma na celu stymulowanie efektywnej transformacji energetycznej w unii Europejskiej poprzez oddziaływanie na fundusze europejskie, przygotowanie oraz wdrażanie Krajowych Planów Energii i Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Klimatycznych krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej. W projekcie zostanie zbudowane obserwatorium polityk klimatycznych poszczególnych Państw oraz Unii Europejskiej, a wnioski z jego działalności będą zasilały różne kanały oddziaływania na zmianę w zakresie realizacji tych polityk.

Zrealizowane działania przez Fundację InE

Międzynarodowa strona internetowa projektu – tam możesz zobaczyć wszystkie zrealizowane działania i produkty, strona prowadzona jest w języku angielskim przez CAN-Europe.

Ocena Funduszy Unijnych na gospodarkę niskoemisyjną w okresie 2014-2020
Briefing w artykułach na stronie chronmyklimat.pl: Część 1, Część 2, Część 3, Część 4
Debata online na temat Funduszy UE na portalu chronmyklimat.pl: Zobacz, Zaproszenie do debaty
Informacje prasowe o raporcie „Funding climate and energy transition in the EU: the untapped potential of regional funds”: Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 3 (Rzeczpospolita), Artykuł 4 (Teraz-Środowisko)

Społeczna Grupa Monitorująca Politykę Klimatyczną
Utworzyliśmy Społeczną Grupę Monitorującą Politykę Klimatyczną i przeprowadziliśmy jej pierwsze spotkanie w dniu 28 stycznia 2020. Prezentacja na temat Grupy Monitorującej, program spotkania
Przeprowadziliśmy ankietę na temat Krajowego Planu Energii i Klimatu w II połowie 2020 roku. Opis wyników ankiety: artykuł 1, artykuł 2.

Zrealizowaliśmy spotkania Społecznej Grupy Monitorującej Politykę Klimatyczna w dniach 30 maja 2020 (on-line), 30 marca 2021, 8 września 2021, 16 grudnia 2021, 1 marca 2022.

Ocena Krajowych Planów Energii i Klimatu
Informacje prasowe o raporcie „PAVE THE WAY FOR INCREASED CLIMATE AMBITION: Opportunities and gaps in the final National Energy and Climate Plans”: Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 3

Broszury promujące właściwe przygotowanie narzędzi ochrony klimatu:
FUNDUSZE UNIJNE można wydać lepiej
DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA kluczem do ożywienia gospodarki
KRAJOWE PLANY ENERGII i KLIMATU dalekie od celu

Raport o ubóstwie energetycznym w Krajowych Planach Energii i Klimatu
Raport na stronie CAN-Europe: Tackling energy poverty through National Energy and Climate Plans: Priority or empty promise?
Informacje prasowe: artykuł 1, artykuł 2
Broszura omawiająca wyniki raportu w wersji polskiej: Ubóstwo energetyczne w transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie

Briefing na temat polityki rolnej i klimatu w Krajowych Planach Energii i Klimatu
Briefing na stronie CAN-Europe: Will CAP Strategic Plans help deliver much needed climate action?
Broszura w polskiej wersji omawiająca rekomendacje briefingu: Rolnictwo neutralne dla klimatu w Europie i Polsce 2050

Głosowanie na dobre i złe przykłady projektów w programowanych funduszach unijnych 2021-2027
Głosowanie odbywa się na stronie www.cashawards.eu
Informacja o głosowaniu: Artykuł 1, Artykuł 2

Raport o transporcie w Krajowych Planach Energii i Klimatu
Raport na stronie CAN-Europe: Bringing European Transport Policies on the climate neutrality track
Informacje prasowe: Artykuł 1, Artykuł 2
Broszura omawiająca wyniki raportu w wersji polskiej: Czego potrzebuje transport na drodze do neutralności klimatycznej?

Raport o długoterminowych strategiach klimatycznych w Europie
Raport na stronie CAN-Europe: https://unify.caneurope.org/policy-areas/national-long-term-strategies/
Informacje prasowe: Artykuł 1, Artykuł 2
Broszury w języku polskim o długoterminowych strategiach klimatycznych:
Odpowiednie Planowanie Długoterminowe: znaczenie krajowych strategii długoterminowych w osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie
Długoterminowe planowanie klimatyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Jak wybrane kraje UE zamierzają dążyć do uzyskania neutralności klimatycznej w roku 2050

Briefing o Zrównoważonych Planach Energii i Klimatu w samorządach
Briefing na stronach CAN-Europe: https://unify.caneurope.org/policy-areas/sustainable-energy-and-climate-action-plans/
Informacje prasowe: Artykuł 1

Raport o mechanizmie podziału celów redukcyjnych w sektorach non-ETS
Raport na stronie CAN-Europe: https://unify.caneurope.org/2022/03/10/report-esr-recommendations-and-best-practices/
Informacje prasowe: Artykuł 1

Seria debat on-line o polityce klimatycznej w I połowie 2021 roku:
Przyszłość ciepłownictwa w Polsce
Jak zmniejszyć ubóstwo energetyczne?
Jak osiągnąć neutralny dla klimatu transport w ciągu najbliższych 30 lat?
Czy Polska będzie Fit for 55%?

Seria debat on-line o polityce klimatycznej w II połowie 2022 roku:

Niskoemisyjny transport w CEE
Zielony, purpurowy czy szary – wodór w gospodarce neutralnej dla klimatu
Krajowe strategie niskoemisyjne, a neutralność klimatyczna w Europie
Jak osiągnąć neutralne dla klimatu rolnictwo i spełnić ambicje UE?

Seria debat on-line o polityce klimatycznej w I połowie 2022 roku:

60 dni po szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow
Czy będzie klimat bez samorządów?
Czy podczas wojny jest miejsce na politykę klimatyczną?

Ile zrównoważonego transportu z Funduszy Europejskich?

NECP Tracker – narzędzie monitoringu wdrażania polityki klimatycznej krajów członkowskich UE

Wersja międzynarodowa, informacje prasowe: Artykuł 1, Artykuł 2
Wersja o Polsce, informacje prasowe: Artykuł 1