Tytuł: LIFE_UNIFY – Bringing the EU together on climate action

Okres realizacji: 1.09.2019-31.08.2022

Źródło finansowania: Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, European Climate Foundation, Stiftung Mercator GmbH, mechanizm EUKI Republiki Federalnej Niemiec

Opis: Projekt jest przedsięwzięciem kilkunastu partnerów z Unii Europejskiej pod przewodnictwem CAN-Europe: Centrum pro dopravu a energetiku, z.s. (Słowacja), Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Chorwacja), 92-gruppen (Dania), Eestimaa Looduse Fond (Estonia), Germanwatch e.V. (Niemcy), Glopolis, o.p.s. (Belgia), Instytut Na Rzecz Ekorozwoju (Polska), Réseau Action Climat – France (Francja), Sociedad Española de Ornitología (Hiszpania), ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugalia)

Projekt ma na celu stymulowanie efektywnej transformacji energetycznej w unii Europejskiej poprzez oddziaływanie na fundusze europejskie, przygotowanie oraz wdrażanie Krajowych Planów Energii i Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Klimatycznych krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej. W projekcie zostanie zbudowane obserwatorium polityk klimatycznych poszczególnych Państw oraz Unii Europejskiej, a wnioski z jego działalności będą zasilały różne kanały oddziaływania na zmianę w zakresie realizacji tych polityk.

Zrealizowane działania przez Fundację InE

Międzynarodowa strona internetowa projektu – tam możesz zobaczyć wszystkie zrealizowane działania i produkty, strona prowadzona jest w języku angielskim przez CAN-Europe.

Ocena Funduszy Unijnych na gospodarkę niskoemisyjną w okresie 2014-2020
Briefing w artykułach na stronie chronmyklimat.pl: Część 1, Część 2, Część 3, Część 4
Debata online na temat Funduszy UE na portalu chronmyklimat.pl: Zobacz, Zaproszenie do debaty
Informacje prasowe o raporcie „Funding climate and energy transition in the EU: the untapped potential of regional funds”: Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 3 (Rzeczpospolita), Artykuł 4 (Teraz-Środowisko)

Społeczna Grupa Monitorująca Politykę Klimatyczną
Utworzyliśmy Społeczną Grupę Monitorującą Politykę Klimatyczną i przeprowadziliśmy jej pierwsze spotkanie w dniu 28 stycznia 2020. Prezentacja na temat Grupy Monitorującej, program spotkania
Przeprowadziliśmy ankietę na temat Krajowego Planu Energii i Klimatu w II połowie 2020 roku. Opis wyników ankiety: artykuł 1, artykuł 2.

Ocena Krajowych Planów Energii i Klimatu
Informacje prasowe o raporcie „PAVE THE WAY FOR INCREASED CLIMATE AMBITION: Opportunities and gaps in the final National Energy and Climate Plans”: Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 3

Broszury promujące właściwe przygotowanie narzędzi ochrony klimatu:
FUNDUSZE UNIJNE można wydać lepiej
DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA kluczem do ożywienia gospodarki
KRAJOWE PLANY ENERGII i KLIMATU dalekie od celu

Raport o ubóstwie energetycznym w Krajowych Planach Energii i Klimatu
Raport na stronie CAN-Europe: Tackling energy poverty through National Energy and Climate Plans: Priority or empty promise?
Informacje prasowe: artykuł 1, artykuł 2

Głosowanie na dobre i złe przykłady projektów w programowanych funduszach unijnych 2021-2027
Głosowanie odbywa się na stronie www.cashawards.eu
Informacja o głosowaniu: Artykuł 1, Artykuł 2

Raport o transporcie w Krajowych Planach Energii i Klimatu
Raport na stronie CAN-Europe: Bringing European Transport Policies on the climate neutrality track
Informacje prasowe: Artykuł 1, Artykuł 2

Seria debat on-line o polityce klimatycznej w I połowie 2021 roku:
Przyszłość ciepłownictwa w Polsce
Jak zmniejszyć ubóstwo energetyczne?
Jak osiągnąć neutralny dla klimatu transport w ciągu najbliższych 30 lat?