ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/KLIMAPOLKA z dnia 17.04.2019 r.

na usługi obsługi stoisk podczas festynów w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i obsługi stoisk o tematyce ekologicznej (energetyka odnawialna, efektywność energetyczna) podczas festynów o podobnej tematyce na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stoiska będą realizowane podczas następujących wydarzeń plenerowych:

25.05.2019 – Urodziny Goleniowa

7 lub 8 czerwca 2019 – Dni Sianowa

15.06.2019 – Festiwal Róż (Gmina Dobra)

19 lub 20 lipca 2019 – Dni Czaplinka

Termin składania ofert 26 kwietnia, godz. 15:00. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w formie załączników do wiadomości elektronicznej w formatach doc, xls, pdf, jpg.
(w temacie wiadomości prosimy wpisać „KLIMAPOLKA– obsługa stoisk- oferta”)

Więcej szczegółów w dokumentacji przetargowej:

KLIMAPOLKA_zapytanie ofertowe_stoiska

Zalacznik 1_Formularz oferty_KLIMAPOLKA_stoiska

Załącznik nr 2 oswiadczenie o braku powiazan KLIMAPOLKA_stoiska

Załącznik nr 3 oswiadczenie o spelnieniu warunkow KLIMAPOLKA_stoiska

Informacja o przetargu w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1180304