ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/KLIMAPOLKA z dnia 17.06.2019r.
na usługi promocji w radio w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji medialnej w radio projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (nagrania) i emisji 4 programów w formule wywiadu w okresie do 21 grudnia 2019 roku. Programy powinny trwać na antenie minimum 2 minuty. Warunkiem do spełnienia jest także dotarcie z programami do minimum 150000 odbiorców na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Emitująca programy stacja radiowa będzie promowana jako patron medialny projektu. Zamawiający chce także promować zrealizowane programy we własnym zakresie na portalu chronmyklimat.pl oraz chce je promować na profilu FB portalu chronmyklimat.pl

Termin składania ofert do dnia 28-06-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, lub przesłać w formie PDF. Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(na przesyłce pocztowej należy dopisać „KLIMAPOLKA- radio- oferta”) ;
Ofertę można także przesłać mailem wpisując w tytule wiadomości „KLIMAPOLKA– radio- oferta”, na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl

Więcej na temat zamówienia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191029