Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że zgodnie z punktem XIX ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 3/2019/KLIMAPOLKA z dnia 21.05.2019r. na usługi promocji projektu w prasie i internecie  w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 unieważnia toczące się postępowanie.