Tytuł: TOWARDS CLIMATE-NEUTRAL EU: EFFICIENT ALLOCATION OF EU FUNDS

Opis: Przejście UE na neutralność klimatyczną, do której zobowiązuje nas Europejski Zielony Ład (EGD), będzie wymagało poważnej zmiany w finansowaniu publicznym i zachętach. Większość krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (NRRP) została już przyjęta (listopad 2021 r.), a umowy partnerstwa i programy operacyjne są przedmiotem dyskusji. Jednakże, jak to miało miejsce w przeszłości, dokumenty te same w sobie nie zawsze gwarantują najlepsze wykorzystanie środków UE na rzecz środowiska i klimatu. Celem projektu jest przyczynienie się do wspierania efektywnego wykorzystania środków UE w krajach członkowskich, podkreślenie najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków oraz szerokie rozpowszechnienie tych obserwacji zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z tym projekt przyczyni się do poprawy poziomu i jakości finansowania UE i polityki fiskalnej na rzecz działań UE w dziedzinie klimatu i realizacji EGD poprzez skoncentrowanie się na przełomowych działaniach na szczeblu krajowym. Jednocześnie zapewni cenny wkład w efektywne wykorzystanie funduszy UE w zakresie ochrony klimatu również na szczeblu UE.

Źródło finansowania: Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska

Więcej informacji na: https://www.ceeweb.org/eufunds/index.php

Artykuły i informacje związane z projektem:

Potencjalne efekty funduszy europejskich 2021-2027 [LINK]

Debata on-line: Fundusze unijne na zieloną energię [LINK]

Fundusze europejskie na sprawiedliwą transformację [LINK]

Debata on-line: Ile zrównoważonego transportu z Funduszy Europejskich? [LINK][LINK]

Apel o zaprzestanie importu ropy naftowej do Europy [LINK][LINK][LINK]

Panorama funduszy europejskich 2021-2027 na ochronę środowiska w regionach [LINK]

Czyste środowisko za fundusze europejskie 2021-2027 [LINK]

Czy fundusze dla regionów wesprą zielona energię? [LINK]

Czy fundusze europejskie pozwolą zazielenić energię w naszych domach? [LINK]

Panorama regionalnych wydatków na transport z funduszy europejskich 2021-2027 [LINK]

Brniemy w ślepą uliczkę. Czy transport z funduszy europejskich 2021-2027 będzie ekologiczny? – fundusze krajowe [LINK]

Fundusze unijne muszą sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne państwa! [LINK]