Warsztat odbył się 22 maja w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie. Jego celem było
opracowanie wstępnych pomysłów lub rekomendacji w celu stworzenia nowatorskich materiałów
dotyczących tematyki zmian klimatu na potrzeby edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci
ze szkół podstawowych.

Praca podczas warsztatu była podzielona na trzy etapy: na początku jego uczestniczki i uczestnicy1
dyskutowali o celach i wizji edukacji dla ochrony klimatu, do jakiej warto dążyć. Następnie w grupach
identyfikowali główne problemy i bariery, które stoją na przeszkodzie realizacji tej wizji. W końcowej
części spotkania opracowywali w grupach możliwe rozwiązania wspomnianych wcześniej
problemów. Rozwiązania te były mniej lub bardziej konkretne i szczegółowe, z jednej strony
uczestnicy i uczestniczki wskazali konkretne pomysły na materiały edukacyjne dla dzieci lub szkolenia
dla nauczycieli, z drugiej pojawiły się także bardziej ogólne rekomendacje dotyczące dobrej edukacji
dla ochrony klimatu.

Wynikiem warsztatu jest notatka z rekomendacjami: NOTATKA