Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ma przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt. „Unijna i krajowa polityka klimatyczna: przygotowanie zintegrowanego krajowego planu energetyczno-klimatycznego i długoterminowej dekarbonizacji sektora energetyki w Polsce”.

Podczas jednodniowych warsztatów omówione zostaną różne aspekty celów i zadań UE w zakresie polityki klimatycznej, w jaki sposób Polska może przyczynić się do osiągnięcia tych celów, jaka jest w tym rola kluczowych sektorów gospodarki oraz w jaki sposób zapewnić dobre zarządzanie Krajowym planem na rzecz energii i klimatu, którego finalną wersję Polska musi zgłosić do końca tego roku.

Kiedy: 20 marca 2019, od 9:30 do 16:30

Gdzie: Centrum Zielna, sala Europa, ul. Zielna 37, Warszawa

Wydarzenie zgromadzi ekspertów z różnych dziedzin, takich jak dekarbonizacja transportu drogowego, zarządzanie, zrównoważone rolnictwo itp. Wydarzenie jest otwarte dla grup społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów.

Zobacz AGENDĘ spotkania: [ZOBACZ]

Zarejestruj się: [REJESTRACJA]