Zapraszamy na warsztaty dotyczące finansowania i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim. Na każdych warsztatach będziesz mógł dowiedzieć się dlaczego warto zainwestować we własne źródło energii nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Każdy warsztat to pokaz realnej inwestycji prywatnej lub publicznej w OZE – jej dobrych i słabych stron. Na każdych warsztatach zapewniamy także bezpłatny catering. Nie płacisz także za uczestnictwo.

Zapisz się na jeden z poniższych warsztatów

FOMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czaplinek, Czaplinecki Dom Kultury, 26.11 (wtorek) od 10:00. Warsztat połączony z terenową prezentacją instalacji OZE na terenie gminy.

Tarnowo, Ośrodek Agroturystyczny Młyn nad Starą Regą, 28.11 (czwartek) od godziny 14:00. Warsztat połączony z pokazem instalacji funkcjonujących w ośrodku.

Pyrzyce, Geotermia Pyrzyce, 29.11 (piątek) od godziny 10:00. Warsztat połączony z oprowadzaniem po instalacji geotermalnej w Pyrzycach.


WARSZTATY, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁY

Szczecinek, Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku, 18.10 (piątek) od godziny 10:00. Warsztat połączony z prezentacją instalacji OZE zgromadzonych w budynku CEE. – Warsztaty odbyły się, uczestniczyły 64 osoby.

Gmina Karlino, Homanit Arena, 23.10 (środa) od godziny 10:00. Warsztat połączony z terenową prezentacją farmy i dachowej instalacji fotowoltaicznej w przedszkolu. – Warsztaty odbyły się, uczestniczyły 32 osoby.

Szczecin, 24.10 (czwartek) od godziny 13:00. Warsztat połączony z oglądaniem instalacji fotowoltaicznej Wspólnoty Mieszkaniowej „Pszczelna”. – Warsztaty odbyły się, uczestniczyło 8 osób.

Gmina Dobra, pow. łobeski, sala posiedzeń Rady Gminy, Hala Sportowa, ul. Strażacka 3, 25.10 (piątek) od godziny 14:00. Warsztat połączony z prezentacją prywatnej instalacji fotowoltaicznej – warsztaty odbyły się, uczestniczyło 12 osób.

Sarbinowo, Centrum Edukacji Ekologicznej Sarbinowo, 8.11 (piątek) od godziny 10:00. Warsztat połączony z terenową prezentacją instalacji fotowoltaicznych. – warsztaty odbyły się.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY