Tytuł: Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu w Środkowej i Wschodniej Europie

Opis: 

Źródło finansowania: Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska

Projekt buduje na osiągnięciach projektu EUKI „Budowanie zdolności do wielostronnej współpracy współpracy, aby przyczynić się do długoterminowego długoterminowego planowania klimatycznego w Wyszehradzie 4+2”, prowadzonego przez to samo konsorcjum.
Projekt ten ma na celu poprawę jakości wdrażania nadrzędnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu i jego poszczególnych polityk
Zielonego Ładu i jego poszczególnych polityk klimatycznych i energetycznych na poziomie krajowym Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) (CZ, HU i PO jako główny cel; BG, RO, SK mają być objęte działaniami regionalnymi, np. warsztatami) poprzez dalszy rozwój obecnego
podejścia:

– zwiększanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i postępowych interesariuszy do angażowania się w kluczowe unijne polityki klimatyczne i energetyczne UE, aby wpływać na nie na poziomie UE

– wzmocnienie sieci postępowych interesariuszy w Europie Środkowo-Wschodniej i ich wspólne zaangażowanie wokół EGD poprzez zajęcie się społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi korzyściami płynącymi ze sprawiedliwej transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

– wdrażanie sprawiedliwej transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej i przybliżenie polityki polityki UE do odpowiednich podmiotów.

Działania związane z projektem w Polsce:

Konferencja „Energia dla niezależności 2050” (czerwiec 2022) [LINK DO STRONY KONFERENCYJNEJ]

Spotkanie organizacji pozarządowych na temat kwestii gazu ziemnego (październik 2022) [PREZENTACJA WSTĘPNA]

Apel do ministra ds. klimatu i środowiska o konsultacje publiczne projektu aktualizacji Krajowego Planu Energii i Klimatu (styczeń 2023) [LIST][ZAŁĄCZNIK]

Spotkanie organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej na temat konsultacji publicznych Krajowych Planów Energi i Klimatu (czerwiec 2023) [AGENDA] [PREZENTACJA PL][PREZENTACJA HU]

Konferencja „Polityka Klimatyczna Polski – nowe otwarcie (wrzesień 2023) [LINK DO STRONY KONFERENCYJNEJ]
[PREZENTACJA1][PREZENTACJA2][PREZENTACJA3][PREZENTACJA4][PREZENTACJA5][PREZENTACJA6][PREZENTACJA7]

Broszura „Obalamy mity FIT for 55

Spotkanie podsumowujące projekt w Polsce (grudzień 2022)