Tytuł: WŁĄCZ SIĘ! Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych.

Okres realizacji: 2012-2014

Opis: Projekt przetestował, wdrożył i upowszechnił naradę obywatelską — innowacyjną metodę udziału społecznego. Głównym celem projektu było zwiększenie partycypacji obywateli na przykładzie tworzenia lokalnych planów i strategii energetycznych, czyli w procesach,w których zazwyczaj ich głos jest pomijany, a oni sami nie są nimi zainteresowani. Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej na www.wlacz-sie.pl