Po przeanalizowaniu ofert zebranych w trybie przetargu na przeprowadzenie badań opinii wśród władz i administracji polskich metropolii i miast dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL podjeto decyzję o wyborze oferty firmy

Pracownia 3E Sp z.o.o, ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym) oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert.