W związku z zapytaniem ofertowym nr 01/2023 na realizację debat on-line w roku 2023 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów m.in. SPARK, oraz LIFE_Together_for_1,5, finansowanych przez Komisję Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, a także przez Komisję Europejską z instrumentu finansowego DEAR za pośrednictwem CAN-Europe (regranting) w projekcie ClimACT; a także w ramach innych projektów które będą miały miejsce w roku 2023 i będą prowadzone w ramach działalności statutowej Fundacji Instytut  na rzecz Ekorozwoju. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie minimum 6 debat on-line (średnio co dwa miesiące).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert, wszystkie spełniały wymagania formalne.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

Digital Knowledge Space; Puławska 457; 02-844 Warszawa

Oferta złożona przez firmę Digital Knowledge Space była ofertą o najniższej cenie, oraz wysokim poziomem zaprezentowanego portfolio, tym samym została uznana za najkorzystniejszą.