W związku z zapytaniem ofertowym nr 02/2023 na promocję debat on-line w roku 2023 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów m.in. SPARK, oraz LIFE_Together_for_1,5, finansowanych przez Komisję Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, a także przez Komisję Europejską z instrumentu finansowego DEAR za pośrednictwem CAN-Europe (regranting) w projekcie ClimACT; a także w ramach innych projektów które będą miały miejsce w roku 2023 i będą prowadzone w ramach działalności statutowej Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymagania formalne.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

Emerald Media sp. z o. o.; ul. św. Filipa 23/4; 31-150 Kraków

Oferta złożona przez firmę Emerald Media sp. z o. o. była ofertą o najniższej cenie, oraz wysokim poziomie zaprezentowanego portfolio, tym samym została uznana za najkorzystniejszą.