W związku z zamówieniem ofertowym na usługę kompleksową obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucję 5 broszur w ramach projektu LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usług firmę:

Agencja Wydawnicza Ekopress Andrzej Poskrobko, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 59.

Firma otrzymała 95 pkt łącznie oferując najlepszą jakość usług w stosunku do ceny. Firma przedstawiła różnorodne portfolio z zakresu ochrony przyrody i środowiska, w tym z obszaru polityki klimatycznej. Wykazane doświadczenie jednoznacznie wskazywało na realizację druku w formie oczekiwanej przez zamawiającego.

Na zapytanie otrzymano 3 odpowiedzi (ofert), z których wszystkie spełniały wymagania formalne i zostały ocenione pod względem merytorycznym.