W związku z zapytaniem ofertowym nr 01/03/2022 z dnia 03 marca 2022 na usługę wykonania badania świadomości marki Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz portalu ChrońmyKlimat.pl, na którego podstawie zostanie przygotowany raport z badań w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usług firmę:

EmeraldMedia Sp. Z o.o.; ul. Św. Filipa 23/4; 31-150 Kraków.

Firma otrzymała 80 pkt łącznie oferując najlepszą jakość usług w stosunku do ceny. Firma przedstawiła różnorodne portfolio z zakresu badania wizerunku marki w tym spełniła wymagania dotyczące współpracy z 3 sektorem. Doświadczenie jednoznacznie wskazywało na realizację badań w formie oczekiwanej przez zamawiającego.

Na zapytanie otrzymano 5 odpowiedzi (ofert), z których 4 spełniały wymagania formalne i zostały ocenione pod względem merytorycznym.

 Nazwa oferentaPunktacja
1EmeraldMEdia Sp. Z o.o.80
2Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.64,75
3Konsorcjum Biostat Sp. Z o.o. i Biostat Research and Development Sp. Z o.o.77,88
4Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach76,9
5Konsorcjum Flow Devs Sp. z o. o. i Flow Nauka Sp. z o. o0