W związku z zapytaniem ofertowym nr 1/05/2022/CWC z dnia 30 maja 2022 r. na usługę na realizację druku i dystrybucji dwóch publikacji w ramach projektu: CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

Mail Boxes etc. KRZYSZTOF MARCINOWSKI, ul. Dokerska 7c, Wrocław

Oferta złożona przez Mail Boxes etc. KRZYSZTOF MARCINOWSKI otrzymała największą liczbę punktów – 65,40 pkt łącznie, tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

Na zapytanie nadesłano 6 ofert, z których wszystkie spełniały wymagania formalne i zostały ocenione.

Nazwa OferentaPunktacja
OLEJNIK s.c., 00-740 Warszawa, ul. Górska 1248,32
ONStudio Sp. z o.o., 10-546 Olsztyn, Janowicza 3C59,45
EURO PILOT sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa30,84
MEDIAKOLOR Osieccy  Sp. J. ul. Jaskółcza 7 09-408 Płock54,75
Mail Boxes etc. KRZYSZTOF MARCINOWSKI,  ul. Dokerska 7c, Wrocław65,40
Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Sokołowska 12a, Warszawa 01-14260,10