Wybór ofert na podstawie zapytania ofertowego nr 2/01/2022/UNIFY z dnia 17.01.2022 r.

W związku z zamówieniem ofertowym na realizację bieżących pisemnych tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich oraz korekty tekstów w języku angielskim na temat różnych aspektów ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i ochrony klimatu Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usług firmę LINGUA LAB s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska, 31,143 Kraków, ul. Sereno Fenn’a 6 lok. 14.

Firma otrzymała 69,22 pkt łącznie oferując najlepszą jakość usług w stosunku do ceny. Firma przedstawiła tłumaczenia różnorodne z zakresu ochrony przyrody i środowiska, w tym z obszaru polityki klimatycznej. Teksty miały charakter zarówno promocyjny, jak i pism urzędowych czy raportów. Wykazane doświadczenie jednoznacznie wskazywało na realizację tłumaczeń z zakresu oczekiwanego przez zamawiającego.

Na zapytanie otrzymano 10 odpowiedzi (ofert), z których 3 spełniały wszystkie wymagania formalne i zostały ocenione pod względem merytorycznym.