W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/05/2022/CWC z dnia 31 maja 2022 r. na usługę na realizację druku i dystrybucji polskiej wersji publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use” w ramach projektu: CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

ONStudio Sp. z o.o., 10-546 Olsztyn, Janowicza 3C

Oferta złożona przez firmę ONStudio Sp. z o.o. była ofertą o najniższej cenie, tym samym została uznana za najkorzystniejszą.