Po przeanalizowaniu ofert zebranych w trybie przetargu na wykonanie analiz dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL wybrano następujące oferty:

W zakresie analizy 1 – ofertę Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, jako prezentującą najlepszą relację ceny do doświadczenia.

W zakresie analiz 2, 3, 5, 6, 8 – ofertę Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, jako prezentującą najlepszą relację ceny do doświadczenia.

W zakresie analizy 4 – nie wybrano oferty, odstępując od realizacji analizy. Oferent IGiK przedstawił wprawdzie ofertę na realizację tej analizy, ale w zbyt dużym zakresie przekraczała ona oczekiwania finansowe zamawiającego.

W zakresie analizy 7 – nie wybrano oferty, ze względu na fakt, że nie złożono ofert na wykonanie tej analizy. Ze względu na brak ofert odstąpiono od realizacji tej analizy.