Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju niniejszym zawiadamia o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi promocji medialnej w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zadecydowano, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę:   Interprima Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 178/2 Wrocław                    .

Protokół z wyboru oferty