Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z zapytaniu ofertowym nr 6/2021 na realizację debat on-line w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie co najmniej 5 debat on-line w opisanej zapytaniu formule.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zadecydowano, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę:

Digital Knowledge Village; ul. Puławska 457; 02-844 Warszawa