Tytuł: Wzmocnienie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju – by edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju była innowacyjna

Okres realizacji: 2009-2011

Opis: Celem projektu było zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji poprzez:
  • przygotowywanie nowych wniosków o dofinansowanie, inicjowanie i monitorowanie procesów powstawania projektów w tym przygotowanie i złożenie wniosku do mechanizmu finansowego LIFE+
  • utrzymanie ciągłości komunikacji w szczególności sfinansowanie telefonów i internetu oraz usług informatycznych oraz zabezpieczenie stacji roboczych InE poprzez zakup i zainstalowanie programu antywirusowego
  • zachowanie ciągłości utrzymania siedziby poprzez dofinansowanie opłat za czynsz i energię biura organizacji
  • dofinansowanie obsługi sekretariatu i księgowości
  • promocja InE w tym przebudowa strony www oraz wydanie aktualnej ulotki o InE
Projekt sfinansowano jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.