Tytuł: Z energetyką przyjazną środowisku za Pan Brat

Okres realizacji: 2010-2012

Opis: Projekt polegał na opracowaniu badania socjologicznego i szeregu materiałów informacyjnych (ulotki, broszury, płyta CD, plakaty) dotyczących różnych zagadnień związanych z energetyką i środowiskiem oraz przeprowadzeniu szeregu warsztatów regionalnych (z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizowania uczestników) i konferencji końcowej. Szczególna rola przypadła działaniom promocyjnym przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu jak i także ich wynikom. W celu przygotowania materiałów i konferencji gromadzono liczne informacje i przetwarzano je w układach tematycznych oraz regionalnych dotyczących produktów, usług lub inicjatyw służących energetyce przyjaznej środowisku. Prace te wykonał zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju przy merytorycznym wsparciu Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz we współpracy głównie z regionalnymi organizacjami ekologicznymi i utworzonym specjalnym zespołem społecznych informatorów regionalnych (SIR).

Celem projektu było podniesienie lub utrwalenie wiedzy odbiorców projektu na temat energetyki przyjaznej środowisku, w szczególności produktów z nią związanych, oddziaływania energetyki na środowisko oraz zebranie i rozpowszechnienie informacji na temat lokalnych i regionalnych inicjatyw promujących energetykę przyjazną środowisku w Polsce. Projekt wspierał aktualnie trwające dyskusje dotyczące przyszłości energetyki w Polsce z praktycznym ukierunkowaniem na potrzebę rozwoju energetyki przyjaznej środowisku oraz pokazywał grupie docelowej jak zmienić swoje zachowania i wybory biznesowe oraz konsumenckie w zakresie korzystania z energii, a także jakie niesie to za sobą potrójne korzyści w postaci ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (zwłaszcza ochrony klimatu), tworzenia miejsc pracy w skali lokalnej, a także wynikające stąd korzyści finansowe.

Projekt finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.